O projektu

Developerský projekt Zlatá Belánka > O projektu

Slovo architektů:

Zlatá Belánka? Výjimečný dům na výjimečném místě.

Chceme dnešní území městské zeleně nahradit kvalitním domem, jehož funkce doplní a zpříjemní život na hlučné křižovatce.

Zlatá Belánka bude kvalitní městský dům s živým parterem a byty – jak je v této lokalitě zvykem. Doplní tradiční zástavbu podél rušné ulice a stane se dalším výrazným prvkem rytmizující Klatovskou třídu. Výjimečnost mu zajistí teprve jeho obyvatelé a uživatelé, kteří původní místo duchů promění duchem života.

Ing. arch. Václav Ulč, Ing. arch. Eva Špelinová, AVE architekt, a.s.

Projekt Zlatá Belánka je již dlouho plánovaným projektem, který prošel určitým vývojem, strategií a změnami, což v daných časových etapách byla reakce na momentální vývoj obecné ekonomické situace v souvislosti s nabídkou a poptávkou na realitním trhu. Změna investora vše dala do pohybu a raketovým způsobem byla zahájena stavba v únoru tohoto roku. Předpokládaný termín dokončení stavby je první čtvrtletí roku 2019.

Rozhodně se jedná o jednu z nejvýznamnějších staveb v urbanistické části vnitřního města. Klatovská třída je jednou z nejfrekventovanějších ulic města Plzně a tato budova se stane dominantním prvkem ve staré zástavbě činžovních domů, veřejnoprávních budov a bude moderním kontrastem Chodského náměstí s kostelem sv. Jana Nepomuckého. Stavba tuto lokalitu výrazně oživí a stane se centrem Klatovské třídy.

Zlatá Belánka je název budoucího polyfunkčního domu, kde vznikne 26 jednotek k prodeji a několik prostorů ke komerčním pronájmům. Parkování je řešeno podzemní krytou garáží s dostatkem parkovacích míst, kamerovým systémem a vjezdem přes bezpečnostní závoru. Prostory k pronájmu se soustředí v přízemí (vstup z ulice) na hlavní Klatovské třídě a v dominantní rohové části domu tzv. „Nároží“ v několika patrech. Jednotky k prodeji jsou odděleny od komerční části a jsou soustředěny do vnitrobloku a boční Zámečnické ulice. Prodej jednotlivých jednotek lze realizovat jak koupi bytové jednotky, tak koupi komerčního prostoru (kanceláře, ordinace, atd.), kupní ceny jsou uváděny včetně 15% DPH. Samozřejmě touto formou lze nákup realizovat pouze před kolaudačním rozhodnutím.  Reagujeme tímto způsobem na tzv. vakuum na dnešním realitním trhu v Plzni, kde je nedostatek prodejů komerčních prostor v novostavbách, na frekventované třídě a v přímém centru města Plzně. Součástí kupní ceny jsou standardy ve vyšší cenové relaci než u jiných projektů (např. vinylové podlahy za 1 000,- Kč/m2, atd..).

Proč investovat do Zlaté Belánky a co je výhodou?

Financování

Platíte pouze rezervační poplatek - doplácíte vše po kolaudaci, nezatěžují vás postupné nemalé částky, které jinde musíte uhradit na dlouhou dobu dopředu.

Možnost odečtu DPH

Kupní ceny jsou uváděny včetně 15% DPH a veškerých poplatků.

Jistota v realizaci projektu

Stavební práce byly zahájeny 2/2017, předpokládaný termín dokončení stavby 3/2019. Investor (majitel) tohoto projektu je též dodavatelem stavby.

Stavební úpravy

Přizpůsobíme a zkolaudujeme daný prostor dle vašich potřeb.

Standardy

U nás se standardní vybavení v ceně rovná nadstandardu, neurčujeme materiály a vybavení dle typu, vy sami si vybíráte vzory a barvy dle vlastního vkusu, např: vinylové podlahy v ceně 1000,- Kč/m2, keramický obklad v koupelně do výšky stropu v ceně 484,- Kč/m2, dlažba v ceně 605,- Kč/m2, atd.

Investice

Při koupi jednotky s garážovým stáním na investici zde můžete dosáhnout až dvojnásobně vyššího měsíčního nájemného oproti jiným lokalitám mimo přímý střed města.

Komerce

Pronájem komerčního prostoru je zde ideální pro společnosti a firmy, které jsou silné a chtějí být maximálně viditelné, aby pronikly do povědomí veřejnosti. Prostory mohou také sloužit jako reprezentativní místo pro podnikání.

Kde se Zlatá Belánka nachází?