Financování

Developerský projekt Zlatá Belánka > Financování

Při financování jakékoliv jednotky u nás neplatíte splátky v průběhu výstavby.
V případě, že se rozhodnete ke koupi jakékoliv jednotky je nutné zaplatit kauci (rezervační poplatek) – 1+KK, 2+KK = 200 000,- Kč, 3+KK, 4+KK, 5+KK = 300 000,- Kč, kauce bude odečtena  z celkové kupní ceny. Doplatek kupní ceny platíte až po kolaudačním rozhodnutí!

 

Přesný postup:

  • podpis rezervační smlouvy – do 15 dnů složení výše uvedené kauce – v této fázi začnete řešit zákaznické změny
  • podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní – až po zaevidování Prohlášení vlastníka budovy a jednotek do katastru nemovitostí – po podpisu této smlouvy neplatíte žádnou splátku
  • podpis kupní smlouvy – musí být kupujícímu předloženo kolaudační rozhodnutí, musí být uhrazena celá kupní cena

 

Pronájmy

V případě, že dojde k dohodě o pronájmu určité nebytové jednotky, je nutné složit kauci v maximální výši 300 000,- Kč. Výše poplatku bude odvozena od velikosti pronajímaného prostoru a rozsahu stavebních úprav.
Složená kauce bude nájemci vrácena zpět po podpisu nájemní smlouvy a složení řádné jistiny dle nájemní smlouvy.